Politica de Confidențialitate/Cookies

Notă privind confidențialitatea

Aceste informații sunt furnizate în conformitate cu art. 13 din Decretul legislativ 196/2003 „Codul privind protecția datelor cu caracter personal” (denumit în continuare „Codul de confidențialitate”) și articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR”), celor care se conectează la acest site   deținut de WorldNews24.net. Este destinat să descrie prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor care se consultă cu site-ul și / sau care utilizează caracteristicile și serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului.

Aceste informații sunt furnizate exclusiv pentru Site, dar nu pentru alte site-uri web ale unor terțe părți care pot fi consultate de utilizatori prin intermediul unor link-uri corespunzătoare. Utilizatorii sunt încurajați să citească cu atenție aceste informații înainte de a trimite orice informații personale și / sau de a completa pe site orice formular electronic.

1. Tipul de date prelucrate

WorldNews24.net poate colecta anumite date, cum ar fi informații temporare în timp ce navighează pe site, ID-ul de utilizator și parola, numele, prenumele, adresa, data și locul nașterii, adresa de e-mail și / sau alte date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către utilizatori în timpul înregistrarea sau cu ocazia participării la concursuri sau inițiative sau cu ocazia cererii de bunuri sau servicii sau a altor cereri depuse de utilizator prin intermediul Site-ului. Site-ul este accesibil utilizatorilor fără a fi nevoie să furnizeze datele lor personale. Cu toate acestea, anumite părți ale site-ului sunt accesibile numai utilizatorilor înregistrați.

1.1 Date de navigație
Sistemele computerizate și procedurile software utilizate pentru a opera acest site dobândesc automat, în timpul funcționării normale, unele date din browserul utilizat, care sunt apoi transmise implicit în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. De exemplu, această categorie de date include adresele IP, denumirile de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele din nota URI (Uniform Resource Identifier) ​​a resurselor solicitate, intervalul de timp al solicitării către server , metoda utilizată pentru a trimite cererea la server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server și alți parametri referitoare la sistemul de operare și mediul de calculator. Acestea sunt informații care, în principiu, nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate și care pot fi utilizate de WorldNews24.net pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea sa corectă. În plus, aceste informații ar putea fi utilizate pentru a se asigura responsabilitatea în cazul infracțiunilor ipotetice de computere împotriva site-ului.

1.2 Cookies
Site-ul folosește module cookie. În acest sens, utilizatorii sunt invitați să citească cu atenție politica de cookie asociată

POLITICA COOKIES

1.3 Date personale furnizate de utilizatori
WorldNews24.net colectează, de asemenea, datele personale introduse de utilizatori în formularele de înregistrare sau oferite în mod voluntar de către utilizatorii înșiși, de exemplu pentru a participa la concursuri sau inițiative organizate de WorldNews24.net sau pentru a solicita bunuri sau servicii oferite prin intermediul site-ului.

2. Scopul prelucrării

Datele personale ale utilizatorilor site-ului vor fi prelucrate exclusiv în conformitate cu scopurile și metodele descrise mai jos:

Furnizați bunul și / sau serviciul solicitat de utilizator, gestionați contractele perfecționate de utilizator, să completați cerințele administrative, contabile, fiscale și legale conexe, precum și să îndepliniți solicitările trimise de utilizator.
Descoperă-ți experiența de utilizare a platformelor, produselor și serviciilor pe care le oferim și asigură funcționarea corectă a paginilor web și a conținutului acestora.
Trimiteți comunicări comerciale referitoare la promoții și / sau oferte pentru care ați putea fi eligibile.
Efectuați activități de profilare, cum ar fi analiza și prelucrarea informațiilor despre utilizator, preferințele, obiceiurile, opțiunile de consum și / sau experiențele de navigare. Această activitate se realizează și prin utilizarea unor tehnologii cum ar fi cookie-urile (pentru mai multe informații, consultați informațiile extinse privind cookie-urile).

3. Metode de prelucrare

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi în deplină conformitate cu principiile confidențialității, corectitudinii, necesității, relevanței, legalității și transparenței impuse de GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în principal prin utilizarea instrumentelor electronice, în conformitate cu dispozițiile actuale de reglementare. Măsurile de securitate adecvate vor fi respectate pentru a preveni pierderea datelor cu caracter personal, utilizarea ilicită sau incorectă a aceluiași acces neautorizat sau neautorizat.

4. Obligația sau caracterul opțional al furnizării datelor

Furnizarea de către dumneavoastră a informațiilor personale (așa cum sunt identificate în continuare în forma sa de colectare a datelor cu un asterisc speciale) este necesară – după caz ​​- pentru a avea acces la zonele cu acces limitat a site-ului sau de a participa la inițiativa / concurs în cadrul căreia utilizatorul este interesat sau să proceseze cererile și întrebările utilizatorului sau să-i furnizeze bunurile și serviciile solicitate. În consecință, nerealizarea acestor date împiedică utilizatorul să acceseze zonele rezervate ale site-ului sau să participe la inițiativa / concursul în care este interesat sau să primească informațiile, bunurile și / sau serviciile solicitate. Prelucrarea datelor în cauză, care vizează evitarea cererilor părții interesate și / sau încheierea și executarea contractelor încheiate cu aceștia, nu necesită consimțământul expres al utilizatorului. Acordarea de către utilizator a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing și de profil este totuși opțională, iar procesarea aferentă poate avea loc doar cu acordul expres al utilizatorului. Incapacitatea de a furniza date cu caracter personal pentru astfel de scopuri nu împiedică accesul utilizatorilor la diferite zone ale site-ului sau participarea la inițiativa / concurs în care sunteți interesat sau primirea informațiilor sau furnizarea de bunuri și / sau servicii solicitate.

5. Domeniul de aplicare al comunicării și diseminării datelor

Pentru realizarea obiectivelor menționate la paragraful 2 de mai sus și în limitele a ceea ce este strict necesar, datele personale ale utilizatorului pot fi aduse la cunoștința angajaților, colaboratorilor și / sau agenților WorldNews24.net, / o responsabile de prelucrare, în rațiune și în limitele sarcinilor și sarcinilor care le sunt atribuite. Mai mult, următoarele persoane care desfășoară activități legate, instructive și / sau de sprijin pentru activitățile WorldNews24.net pot fi informate cu privire la datele personale ale utilizatorilor și către care acestea pot contacta – după ce au fost numiți ca procesatori de date – pentru desfășurarea activităților menționate anterior, în limitele strict necesare și în conformitate cu obiectivele stabilite la punctul 2 de mai sus:

 • managerii și administratorii sistemului IT din care face parte WorldNews24.net;
 • subiecții care desfășoară activități de gestionare și / sau elaborare a bazei de date WorldNews24.net;
 • subiecții care desfășoară activități de colectare a comenzilor de cumpărare de bunuri și servicii de către utilizatori;
 • subiecții care oferă asistență și consultanță în favoareaWorldNews24.net în probleme administrative, contabile, fiscale și juridice;
 • subiecții care oferă asistență și consiliere în favoarea WorldNews24.net în domeniul marketingului;
 • subiecții care desfășoară activități în domeniul logisticii, transportului și transportului WorldNews24.net;
 • subiecții cărora dreptul de acces la datele personale ale utilizatorului este recunoscut de prevederile legilor, reglementărilor și / sau legislației comunitare.

Informații mai detaliate despre numele procesatorilor de date pot fi solicitate prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: ro.mondonews24@gmail.com 

Datele dvs. personale nu vor fi difuzate.

6. Titularul și managerul procesării

Controlorul de date este WorldNews24.net

7. Reținerea datelor

Vă informăm că datele furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe întreaga durată a relației contractuale dintre noi existente și stocate ulterior exclusiv pentru perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cu condiția să nu fie necesară păstrarea suplimentară a acestora pentru a apăra sau a face să exercite un drept sau să îndeplinească orice alte obligații legale sau ordine ale autorităților.

8. Drepturile părților interesate

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să întrebați WorldNews24.net:

 • acces: puteți solicita confirmarea faptului că datele care le privesc sau nu sunt prelucrate, precum și alte clarificări cu privire la informațiile menționate în prezenta comunicare și să primească datele în sine, în limitele rezonabilității;
 • corecția: puteți cere rectificarea sau compleatrea datelor care ne-au furnizat sau care sunt în posesia noastră, dacă sunt inexacte;
 • anulare: puteți solicita ca propriile sale date obținute sau prelucrate de către WorldNews24.net să fie șterse șterse în cazul în care nu mai sunt necesare pentru scopul nostru sau în cazul în care nu există dispute sau litigii în loc, în cazul retragerii consimțământului sau opoziția sa la tratament, caz de prelucrare ilegală sau dacă există o obligație legală de anulare;
 • limitarea: puteți solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care una dintre condițiile prevăzute la art. 18 din GDPR; în acest caz, datele dvs. nu vor fi procesate, cu excepția stocării, fără acordul dvs., cu excepția celor menționate în același articol din paragraful 2.
 • opoziția: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. pe baza interesului nostru legitim, cu excepția cazului în care există motive legitime pentru a trece la tratamentul care prevalează asupra lui, de exemplu pentru exercitarea sau apărarea noastră în vigoare judiciară; opoziția dvs. va întotdeauna și întotdeauna să prevaleze asupra interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing;
 • portabilitate: puteți solicita să primiți datele dvs. sau să le trimiteți unui alt proprietar indicat de dvs., într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de dispozitivul automat.

Mai mult, potrivit art. 7, par. 3, GDPR, vă informăm că vă puteți exercita dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității tratamentului pe baza consimțământului acordat anterior. Vă informăm că aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere, care în Italia este Garantul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Pentru a vă exercita aceste drepturi, raportați probleme sau solicitați clarificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți trimite un e-mail la următoarea adresă: ro.mondonews24@gmail.com